Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Praktyka dyplomowa
Learning outcome:
Student ma świadomość konieczności postępowania w sposób profesjonalny, w tym świadomość konieczności samodoskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Connections with FLO:
  • FT2A_K01
    docenia rolę kształcenia ustawicznego, zawodowego samodoskonalenia oraz zasad etyki zawodowej
  • FT2A_K02
    rozumie pozatechniczne skutki stosowania metod fizyki technicznej (w tym jej wpływu na środowisko) i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje