Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Fundamentals of Computer Graphics
Learning outcome:
Student zna i rozumie podstawowe [*] pojęcia i opis matematyczny wykorzystywany w grafice rastrowej i wektorowej zarówno 2D jak i 3D oraz zna wynikające z tej wiedzy algorytmy. [*] - pod pojęciem "podstawowe" należy rozumieć wszystkie pojęcia omawiane w ramach wykładu
Connections with FLO:
  • IS1A_W01
    ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących
  • IS1A_W05
    ma szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych struktur organizacji danych
  • IS1A_W16
    dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie grafiki komputerowej