Module learning outcome data:
Code:
M_W006
Category:
Knowledge
Module:
Fundamentals of Computer Graphics
Learning outcome:
Student dysponuje aktualną wiedzą na temat wybranych bibliotek programistycznych wspomagających programowanie grafiki rastrowej oraz grafiki wektorowej 2D.
Connections with FLO:
  • IS1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
  • IS1A_W09
    dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie inżynierii oprogramowania
  • IS1A_W16
    dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie grafiki komputerowej