Module learning outcome data:
Code:
M_U011
Category:
Skills
Module:
Fundamentals of Computer Graphics
Learning outcome:
Student potrafi stworzyć prostą aplikację graficzna uruchamianą w systemie Windows oraz zaimplementować w niej najważniejsze algorytmy grafiki wektorowej 2D i grafiki rastrowej oraz podstawowe algorytmy grafiki 3D.
Connections with FLO:
  • IS1A_U10
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do projektowania i wytwarzania aplikacji komputerowych
  • IS1A_U11
    potrafi zaprojektować proces testowania programu komputerowego oraz przeprowadzić diagnozę wykrytych błędów
  • IS1A_U17
    potrafi zastosować podstawowe algorytmy do przetwarzania informacji graficznej