Module learning outcome data:
Code:
M_K004
Category:
Social competence
Module:
Fundamentals of Computer Graphics
Learning outcome:
Student potrafi pracować w zespole programistycznym. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, niezbędne do realizacji jego części zadania zespołowego.
Connections with FLO:
  • IS1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
  • IS1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole