Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Globalne cykle biogeochemiczne
Learning outcome:
Student zna i rozumie udział człowieka w globalnych cyklach biogeochemicznych
Connections with FLO:
  • FT2A_W05
    ma znajomość praw fizyki klasycznej i współczesnej przydatną do rozwiązywania problemów naukowych i technicznych
  • FT2A_W07
    dysponuje pogłębioną znajomością metod matematycznych i numerycznych niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych