Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Globalne cykle biogeochemiczne
Learning outcome:
Student potrafi zdobywać, syntezować i przekazywać aktualną wiedzę na temat związków globalnych cykli biogeochemicznych z systemem Ziemi
Connections with FLO:
 • FT2A_U01
  ma umiejętność samodzielnego przygotowania się do seminariów, konferencji i wystąpień publicznych
 • FT2A_U02
  potrafi pozyskiwać informacje z podręczników, czasopism naukowych, baz danych oraz Internetu, niezbędne do realizacji złożonych zadań inżynierskich i prac badawczych
 • FT2A_U04
  potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i streszczenie w języku angielskim w zakresie zagadnień i problemów wchodzących w zakres fizyki technicznej
 • FT2A_U09
  potrafi przygotować merytoryczny raport przedstawiający wyniki swojej pracy i przedstawić go z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej