Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Globalne cykle biogeochemiczne
Learning outcome:
Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole opracowującym prezentację seminaryjną i projekt
Connections with FLO:
  • FT2A_K02
    rozumie pozatechniczne skutki stosowania metod fizyki technicznej (w tym jej wpływu na środowisko) i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • FT2A_K04
    potrafi współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym, przyjmując w nim różne role
  • FT2A_K05
    ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej, w szczególności w zakresie szerzenia kultury technicznej w społeczeństwie i przekazywaniu społeczeństwu w sposób zrozumiały i atrakcyjny informacji o osiągnięciach fizyki technicznej oraz jej wpływie na rozwój nowoczesnych technologii