Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Hardware Description Language
Learning outcome:
Student biegle zna syntaktykę języka Verilog i zadowalająco języka VHDL. Rozumie znaczenie wymienionych i innych języków opisu sprzętu w przebiegu projektowania urządzeń
Connections with FLO:
 • FT1A_W02
  dysponuje wystarczającą wiedzą z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki i elektroniki do zrozumienia podstawowych procesów technologicznych
 • FT1A_W07
  ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • FT2A_W02
  dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki i elektroniki niezbędną do zrozumienia i opisu podstawowych procesów technologicznych
 • IS1A_W06
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu proceduralnym
 • IS1A_W07
  dysponuje uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania w modelu obiektowym
 • FT2A_W08
  ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych działów nauk technicznych
 • IS1A_W13
  ma szczegółową wiedzę w zakresie budowy i działania typowych sieci komputerowych