Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Hardware Description Language
Learning outcome:
Student potrafi zbudować zarówno funkcjonalny jak i syntezowalny model sprzętu. Potrafi również przeprowadzić symulację zbudowanego modelu i analizować jej wyniki.
Connections with FLO:
 • FT1A_U08
  potrafi planować i realizować proste zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • FT1A_U11
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i opracować oprogramowanie w wybranym języku
 • FT2A_U08
  potrafi planować i realizować złożone zadania inżynierskie, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • FT2A_U11
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego w obszarze fizyki technicznej i opracować oprogramowanie w wybranym języku
 • IS1A_U07
  umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki
 • IS1A_U08
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe, do analizy i oceny działania systemów informatycznych
 • IS1A_U09
  potrafi porównać rozwiązania projektowe systemów informatycznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i wymagane do ich realizacji nakłady techniczne i ekonomiczne