Module learning outcome data:
Code:
M_K004
Category:
Social competence
Module:
Hardware Description Language
Learning outcome:
Student umie przedstawić wykonany projekt w sposób komunikatywnej prezentacji. Potrafi także wskazać obszary zastosowań tworzonych aplikacji i ekonomiczne aspekty zastosowanych rozwiązań.
Connections with FLO:
 • FT1A_K06
  ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
 • FT1A_K01
  pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role
 • FT2A_K01
  docenia rolę kształcenia ustawicznego, zawodowego samodoskonalenia oraz zasad etyki zawodowej
 • IS1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole
 • IS1A_K05
  ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu rzetelnych informacji dotyczących zastosowań technologii informatycznych
 • IS1A_K06
  potrafi zidentyfikować komercyjne zastosowania systemów informatycznych