Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Microprocessor techniques
Learning outcome:
Student potrafi napisać program dla zadanego mikroprocesora/mikrokontrolera wykorzystując wiedzę o jego budowie wewnętrznej i assemblerze, korzystając co najmniej z jednego interfejsu komunikacyjnego.
Connections with FLO:
 • FT1A_U11
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego i opracować oprogramowanie w wybranym języku
 • FT2A_U11
  potrafi dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego w obszarze fizyki technicznej i opracować oprogramowanie w wybranym języku
 • FM1A_U08
  potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów
 • FM2A_U08
  potrafi zastosować znaną metodologię do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz naukowo-badawczych
 • IS2A_U15
  potrafi określić przydatność i możliwość wykorzystania wybranego interfejsu komunikacyjnego do realizacji zadania inżynierskiego
 • IS2A_U16
  potrafi wykorzystać różne narzędzia i techniki do programowania, sterowania oraz kontroli parametrów i trybów pracy wybranych urządzeń
 • IS2A_U17
  potrafi integrować wiedzę obejmującą budowę i działanie mikroprocesora/mikrokontrolera oraz wybrane algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów w celu wykorzystania jej w realizacji zadania inżynierskiego, zgodnie z zadaną specyfikacją