Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Microprocessor techniques
Learning outcome:
Student umie przedstawić wykonany projekt w formie prezentacji. Potrafi także wskazać obszary zastosowań tworzonych aplikacji i ekonomiczne aspekty zastosowanych rozwiązań.
Connections with FLO:
 • FT1A_U09
  potrafi napisać tekst naukowy w języku polskim i obcym, będący dobrze udokumentowanym bibliograficznie opracowaniem danego problemu, zgodnie z wymogami poprawności merytorycznej i językowej
 • FT2A_U09
  potrafi przygotować merytoryczny raport przedstawiający wyniki swojej pracy i przedstawić go z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej
 • FT2A_U17
  potrafi oszacować koszty ekonomiczne oraz skutki pozatechniczne prowadzenia prac badawczych, w szczególności eksperymentów naukowych, w zakresie fizyki technicznej i dziedzin pokrewnych
 • FM1A_U14
  rozumie i potrafi wyjaśnić przebieg wybranych procesów technologicznych
 • FM1A_U15
  potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań i rozwiązań
 • FM2A_U14
  rozumie i potrafi wyjaśnić przebieg wybranych procesów technologicznych
 • FM2A_U18
  potrafi wybrać, zastosować i ocenić przydatność dostępnych metod oraz narzędzi niezbędnych do rozwiązania wybranych problemów technicznych i biomedycznych o różnym stopniu skomplikowania
 • IS2A_U09
  potrafi wykonać dokumentację złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji
 • IS2A_U10
  potrafi wskazać obszary zastosowań tworzonych aplikacji, dostrzega ekonomiczne i komercyjne aspekty stosowanych rozwiązań