Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Microprocessor techniques
Learning outcome:
Student potrafi pracować w zespole projektowym. Potrafi samodzielnie zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji powierzonej mu części zadania zespołowego.
Connections with FLO:
 • FT1A_K06
  ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
 • FT1A_K09
  potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową i ocenić czas jej wykonania
 • FT1A_K01
  pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role
 • FT2A_K03
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, właściwie określać priorytety i optymalizować metody osiągania założonych celów
 • FT2A_K04
  potrafi współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym, przyjmując w nim różne role
 • FM1A_K06
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole;potrafi go współorganizować i pracować w nim przyjmując różne role
 • FM1A_K07
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zespołowo zadania
 • FM2A_K06
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole
 • FM2A_K07
  ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zespołowo zadania
 • IS2A_K02
  potrafi zaplanować pracę w zespole, rozdzielić zadania oraz oszacować czas ich realizacji; ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz w zespole
 • IS2A_K03
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania