Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Master thesis
Learning outcome:
Ma wiedzę z zakresu sposobów rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania
Connections with FLO:
  • ZP2A_W01
    zna współczesne doktryny i teorie ekonomiczne posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie