Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Master thesis
Learning outcome:
Ma wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania i wykorzystania danych pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Connections with FLO:
  • ZP2A_W22
    ma wiedzę w zakresie wizji przedsiębiorstwa (organizacji) przyszłości integrującą poglądy klasycznej i współczesnej teorii organizacji i zarządzania