Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Master thesis
Learning outcome:
Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie streszczenie w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Connections with FLO:
  • ZP2A_U24
    ma umiejętność stosowania w pracy lub nauce wiedzy specjalistycznej z określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu ( w powiązaniu ze specjalnością)