Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Master thesis
Learning outcome:
Potrafi w sposób logiczny i spójny przedstawić w formie pisemnej wyniki badań
Connections with FLO:
  • ZP2A_U21
    potrafi dokonać interpretacji wybranych problemów współczesnej gospodarki i biznesu w świetle dorobku i poglądów autorytetów ekonomii i naukowego zarządzania
  • ZP2A_U23
    ma umiejętność identyfikowania i formułowania problemów badawczych pozwalających na analizę problemów, procesów i zdarzeń w skali globalnej ( w powiązaniu ze specjalnością)