Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Didactics of Physics
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę profesjonalnego zachowania w procesie dydaktycznym, stosowania wysokich standardów pracy dydaktycznej, szacunku dla osób uczestniczących w procesie dydaktycznym.
Connections with FLO:
  • FI3A_K03
    Realises the importance of conducting him(her)self professionally in accordance with ethical standards of his/her professional environment.