Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Research Funding
Learning outcome:
Zna źródła i zasady finansowania badań naukowych; orientuje się w podstawach procedur służących do pozyskiwania (i rozliczania) funduszy na potrzeby badań naukowych
Connections with FLO:
  • FI3A_W05
    Knows the basic mechanisms of financing scientific research; is familiar with standard procedures of securing (and documenting the outcomes of) scientific grants.