Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Apprenticeship
Learning outcome:
Doktorant potrafi wyjaśnić wątpliwości studentów w ramach przedmiotu oraz dotyczące wykonywanych na ćwiczeniach zadań
Connections with FLO:
  • FI3A_W03
    Has a general and fundamental knowledge of how to conduct classes (seminars, laboratory training) with students; demonstrates a wider didactic know-how in the domain his/her research activities.