Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Study of Teaching Improvement of AGH
Learning outcome:
Słuchacz potrafi zaplanować zajęcia edukacyjnych, sporządzić konspekt zajęć umie konstruować zadań dostosowanych do poszczególnych poziomów wymagań. Potrafi operować aparatem głosowym z uwzględnieniem higieny i estetyki.
Connections with FLO:
  • FI3A_W03
    Has a general and fundamental knowledge of how to conduct classes (seminars, laboratory training) with students; demonstrates a wider didactic know-how in the domain his/her research activities.
  • SSD3A_W03
    Has a general and fundamental knowledge of how to conduct classes (seminars, laboratory training) with students; demonstrates a wider didactic know-how in the domain his/her research activities.