Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Philosophy
Learning outcome:
Student zna główne stanowiska filozoficzne powstałe w historii myśli europejskie o charakterze realistycznym i idealistycznym, przedmiot filozofii oraz dzieje sporu między realizmem i idealizmem.
Connections with FLO:
  • FI3A_W01
    Demonstrates a deeper general knowledge, based on theoretical foundations, in the field of science he/she belongs to; also an advanced, more detailed knowledge in the domain of his/her research.
  • SSD3A_W01
    Demonstrates a deeper general knowledge, based on theoretical foundations, in the field of science he/she belongs to; also an advanced, more detailed knowledge in the domain of his/her research.