Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Philosophy
Learning outcome:
Student rozumie problematyki i zawartości treściowe dziedzin filozofii: ontologii, epistemologii, aksjologii i metodologii nauki, ze szczególnym uwzględnienie własnej dziedziny badań naukowych.
Connections with FLO:
  • FI3A_W02
    Demonstrates a deeper knowledge concerning the general methodology of scientific research; knows how to prepare a scientific paper and is able to present adequately the results of the conducted scientific research.
  • SSD3A_W02
    Demonstrates a deeper knowledge concerning the general methodology of scientific research; knows how to prepare a scientific paper and is able to present adequately the results of the conducted scientific research.