Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Philosophy
Learning outcome:
Student potrafi aplikować zagadnienia filozoficzne i metodologiczne do własnego przedmiotu badań, kwalifikować stanowiska poznawcze swych oponentów i umie bronić przyjętych założeń ontologicznych, epistemologicznych i aksjologiczne przy ocenia własnych wyników i analiz naukowych
Connections with FLO:
  • FI3A_U03
    Has the ability of working in a team a of scientists, also consisting of members of various nationalities.
  • SSD3A_U03
    Has the ability of working in a team a of scientists, also consisting of members of various nationalities.