Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Master thesis
Learning outcome:
zna metody badań w poszczególnych obszarach w powiązaniu ze studiowaną specjalnością
Connections with FLO:
  • ZP2A_W26
    zna metody badań w poszczególnych obszarach w powiązaniu ze studiowaną specjalnością