Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Computational Methods of Physics and Technics 1
Learning outcome:
Student potrafi zaplanować realizację projektu oraz opisać w sposób klarowny i atrakcyjny osiągnięte rozwiązania.
Connections with FLO:
  • FT1A_K03
    zachowuje etyczną postawę w prowadzonych projektach badawczych; publikuje ich efekty w sposób rzetelny i uczciwy zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym
  • FT1A_K09
    potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową i ocenić czas jej wykonania