Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium doktorskie I
Course of study:
2016/2017
Code:
JBF-3-302-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi odnieść własne badania do szerszego kontekstu wiedzy współczesnej. Przedstawiając wyniki badań naukowych przestrzega zasady ochrony praw autorskich. BF3A_K02, BF3A_K03, BF3A_K01 Scientific paper
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność poszerzania wiedzy na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych w interesującej go dziedzinie. BF3A_U01 Participation in a discussion
M_U002 Student posiada umiejętność prezentacji badań naukowych. BF3A_U02 Presentation
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną specjalistyczną wiedzę z zakresu swojej działalności naukowej. BF3A_W01 Scientific paper
M_W002 Student posiada wiedzę na temat właściwej prezentacji wyników badań naukowych w formie referatu. BF3A_W02 Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi odnieść własne badania do szerszego kontekstu wiedzy współczesnej. Przedstawiając wyniki badań naukowych przestrzega zasady ochrony praw autorskich. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność poszerzania wiedzy na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych w interesującej go dziedzinie. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność prezentacji badań naukowych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną specjalistyczną wiedzę z zakresu swojej działalności naukowej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat właściwej prezentacji wyników badań naukowych w formie referatu. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Zajęcia seminaryjne

Student uczestniczy w wybranych przez siebie seminariach, odbywających się w dowolnej jednostce naukowej w kraju lub za granicą, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi.

Co najmniej dwa razy w roku student zobowiązany jest do wygłoszenia seminarium:
(i) dla specjalistów, np. na seminariach katedralnych lub na forum grupy tworzącej zespół naukowy ( w kraju lub za granicą);
(ii) dla niespecjalistów, biorąc udział w warsztatach studenckich organizowanych przez SD Biofizyki WFiIS.

Wskazane jest, aby jeden z powyższych referatów wygłoszony był w języku angielskim.

Doktoranci prezentują własne wyniki uzyskane w ramach realizacji pracy doktorskiej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 7 h
Participation in seminar classes 8 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kierownik SD Biofizyki wystawia zaliczenie z zajęć seminaryjnych w oparciu o pisemne potwierdzenie (może być przesłane e-mailowo) opiekuna naukowego / promotora wygłoszenia przez studenta obowiązkowego jednego referatu semestralnie i jego uczestnictwa w seminariach specjalistycznych.

W uzasadnionych przypadkach, wcześniej zgłoszonych za zgodą opiekuna naukowego / promotora, dopuszcza się wygłoszenie dwóch referatów w jednym semestrze.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None