Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca z opiekunem IV
Course of study:
2016/2017
Code:
JBF-3-403-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biophysics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest świadomy konieczności zdobywania nowej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. BF3A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Student dostrzega związek własnej działalności naukowej z innymi aspektami życia zawodowego i społecznego. Przestrzega zasady etyczne i prawne. BF3A_K02, BF3A_K03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi rozwijać wiedzę biorąc udział w dyskusjach naukowych. Potrafi samodzielnie formułować istotne pytania i rozwiązywać problemy naukowe oraz przedstawiać je w formie ustnej bądź pisemnej. BF3A_U02, BF3A_U01 Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie projektu naukowego. BF3A_U04 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student zdobywa specjalistyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania własnych badań. BF3A_W02, BF3A_W01 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest świadomy konieczności zdobywania nowej wiedzy i rozwijania swoich umiejętności. - - - - - - - - - + -
M_K002 Student dostrzega związek własnej działalności naukowej z innymi aspektami życia zawodowego i społecznego. Przestrzega zasady etyczne i prawne. - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Student potrafi rozwijać wiedzę biorąc udział w dyskusjach naukowych. Potrafi samodzielnie formułować istotne pytania i rozwiązywać problemy naukowe oraz przedstawiać je w formie ustnej bądź pisemnej. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi przygotować wniosek o dofinansowanie projektu naukowego. - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student zdobywa specjalistyczną wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwijania własnych badań. - - - - - - - - - + -
Module content
Others:
Praca z opiekunem

Polega na dyskusjach naukowych prowadzonych z opiekunem naukowym / promotorem. Spotkania mają za zadanie wskazywanie kierunków wiedzy, którą student powinien pogłębiać. Student uczy się prowadzenia dyskusji naukowych, samodzielnego formułowania problemów oraz przygotowywania wniosków o granty naukowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 215 h
Module ECTS credits 0 ECTS
Contact hours 15 h
Realization of independently performed tasks 200 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Doktorant uzyskuje zaliczenie w oparciu o opinię opiekuna naukowego/promotora przekazaną w formie pisemnej (np. drogą e-mailową) kierownikowi Studiów Doktoranckich Biofizyki.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Zgodnie ze wskazaniami opiekuna naukowego / promotora.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Według listy publikacji zamieszczonych na stronie biblioteki AGH lub w przypadku opiekuna naukowego / promotora zewnętrznego na stronach jego macierzystej jednostki naukowej.

Additional information:

None