Semester 1, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-101-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-102-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZIE-1-103-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZIE-1-104-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZIE-1-105-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-106-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZIE-1-107-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Semester 2, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-201-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZIE-1-202-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIE-1-203-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIE-1-204-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIE-1-205-n 14 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Elective modules - IiE 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZIE-1-206-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIE-1-207-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Semester 3, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-301-n 14 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
ZIE-1-302-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZIE-1-303-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5
+
ZIE-1-304-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective module - Physical Education

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z możliwych modułów

0
 
ZIE-1-311-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
-
ZIE-1-312-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
-

Elective modules - IiE 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZIE-1-310-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Management of SMEs
14 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIE-1-313-n 14 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIE-1-314-n
The module has not been published by the person responsible for it.
International financial investments
14 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIE-1-315-n 14 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne licencjackie (1/3)

0
 
ZIE-1-305-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-306-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-307-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-308-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-309-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 4, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-401-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIE-1-402-n 14 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
ZIE-1-403-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIE-1-404-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
ZIE-1-405-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
-

Elective modules - IiE 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZIE-1-407-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIE-1-409-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne licencjackie (2/3)

0
 
ZIE-1-408-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-418-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-419-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-420-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZIE-1-421-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 5, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 1 degree

 
ZIE-1-501-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIE-1-502-n 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
-
ZIE-1-503-n 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZIE-1-504-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIE-1-505-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+

Elective modules - IiE 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZIE-1-506-n
The module has not been published by the person responsible for it.
AA_Elective module
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 10
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne licencjackie (3/3)

5
 
ZIE-1-517-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZIE-1-518-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZIE-1-519-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZIE-1-520-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZIE-1-521-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Semester 6, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Seminaria/praktyki

 
ZIE-1-606-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 10
-

Elective modules - IiE 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZIE-1-602-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Elected module
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Elective modules 2 - 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 15

15
 
Expand/collapse content
ZIE-1-601-n
The module has not been published by the person responsible for it.
AA_Moduł obieralny
42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 15
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Group elective - in English (IiE)

5
 
ZIE-1-012-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIE-1-013-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Grupa obieralna - II semestr IIE

11
 
ZIE-1-001-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Grupa obieralna - V semestr IIE

3
 
ZIE-1-002-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIE-1-003-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Grupa obieralna I - VI semestr IIE

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 15

15
 
ZIE-1-004-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIE-1-005-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIE-1-007-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIE-1-008-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIE-1-009-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIE-1-010-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIE-1-011-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-