Semester 1, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 2 degree

 
ZIE-2-101-n 14 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZIE-2-102-n 14 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZIE-2-103-n 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
ZIE-2-104-n 14 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZIE-2-105-n 8 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZIE-2-106-n 8 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZIE-2-107-n 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
ZIE-2-110-n 14 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Semester 2, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 2 degree

 
ZIE-2-201-n 14 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
ZIE-2-202-n 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
ZIE-2-203-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5
-
ZIE-2-204-n 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZIE-2-205-n 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZIE-2-206-n 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Elective modules -IiE 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZIE-2-211-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Jezyk obcy B2+ niestacjonarne

2
 
ZIE-2-207-n 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIE-2-208-n 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIE-2-209-n 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
+

Semester 3, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - IiE 2 degree

 
ZIE-2-301-n 14 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZIE-2-302-n 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZIE-2-303-n 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-
ZIE-2-304-n 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZIE-2-305-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIE-2-306-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZIE-2-308-n 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Elective modules -IiE 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZIE-2-307-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZIE-2-309-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Semester 4, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Praca dyplomowa

 
ZIE-2-407-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Thesis
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective modules -IiE 2 degree

5
 
ZIE-2-402-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Elective modules -IiE 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZIE-2-403-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-