Semester 1, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 1

 
RBM-1-101-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+
RBM-1-102-n 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 9
+
RBM-1-103-n 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-
RBM-1-104-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-105-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
+
RBM-1-106-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

2
 
RBM-1-107-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Kultura
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-108-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Historia filozofii
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-109-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Semester 2, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 1

 
RBM-1-201-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
RBM-1-202-n 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5
+
RBM-1-203-n 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-204-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-205-n 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 9
+
RBM-1-206-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
RBM-1-207-n 20 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 34 5
+

Semester 3, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 1

 
RBM-1-301-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
RBM-1-303-n 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 7
+
RBM-1-304-n 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RBM-1-305-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
RBM-1-307-n 14 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Non-technical

 
RBM-1-308-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Moduł do wyboru - zamiast WF
8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 2
-

Foreign language - pass

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot do wyboru

0
 
Expand/collapse content
RBM-1-302-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy 1
0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
-

Semester 4, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 1

 
RBM-1-402-n 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RBM-1-403-n 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 4 24 4
+
RBM-1-404-n 20 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 48 7
+
RBM-1-405-n 14 0 8 14 0 0 0 0 0 0 0 36 6
-
RBM-1-407-n 14 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 36 7
+

Foreign language - pass

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot do wyboru

0
 
Expand/collapse content
RBM-1-401-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy 2
0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
-

Semester 5, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 1

 
RBM-1-502-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Mechanika płynów
14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
RBM-1-503-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-504-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
RBM-1-505-n 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
RBM-1-506-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-507-n 15 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-
RBM-1-508-n 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Foreign language - pass

The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot do wyboru

0
 
Expand/collapse content
RBM-1-501-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy 3
0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
-

Semester 6, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 1

 
RBM-1-601-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
RBM-1-603-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
RBM-1-604-n 15 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
RBM-1-605-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
RBM-1-606-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-607-n 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-608-n 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Język obcy

5
 
Expand/collapse content
RBM-1-602-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy 4
0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5
+

Semester 7, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 1

 
RBM-1-709-n 14 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 22 3
-
RBM-1-710-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+

Blok modułów obieralnych w języku obcym_I

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów w języku angielskim, spośród wymienionych poniżej.

3
 
RBM-1-704-n 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16 3
-
RBM-1-708-n 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16 3
-
RBM-1-712-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Soft computing in modeling and control
10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16 3
-

Nowoczesne technologie maszyn

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów

3
 
RBM-1-701-n 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
RBM-1-702-n 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
RBM-1-703-n 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-

Praca przejściowa MiBM 1 niestacj.

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera temat zgodnie z profilem dyplomowania

3
 
RBM-1-706-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Praca przejściowa
0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 3
-

Przedmiot profilu dyplomowania

The rules for selecting groups/modules: wybór na poszczególnych profilach dyplomowania

5
 
RBM-1-705-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Badania eksploatacyjne i modernizacja maszyn i pojazdów
14 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
RBM-1-713-n 14 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
RBM-1-714-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Zaawansowane metody projektowania
14 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Zarządzanie BM IE

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z przedmiotów

2
 
RBM-1-707-n 12 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 20 2
-
RBM-1-711-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Quality management
12 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 20 2
-

Semester 8, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
RBM-1-802-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Praca dyplomowa inżynierska
0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 15
-

Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

2
 
RBM-1-803-n 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-804-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Makroekonomia
10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-805-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy marketingu
10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16 2
-

Prawo i twórczość w technice BM IE

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z przedmiotów

2
 
RBM-1-806-n 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 18 2
-
RBM-1-807-n 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 18 2
-

Seminarium dyplomowe BM

The rules for selecting groups/modules: student wybiera grupę seminaryjną zgodnie z profilem dyplomowania

2
 
RBM-1-801-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium dyplomowe
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 2
-