Semester 1, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-101-n 20 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZIP-1-102-n 20 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZZIP-1-103-n 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZIP-1-104-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZIP-1-105-n 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZIP-1-106-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-107-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-

Semester 2, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-201-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZZIP-1-202-n 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-203-n 14 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 34 6
-
ZZIP-1-204-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6
-
ZZIP-1-205-n 14 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
ZZIP-1-206-n 14 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Semester 3, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-301-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 6
+
ZZIP-1-302-n 8 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-304-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-305-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-306-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+

Elective module - Physical Education

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z możliwych modułów

0
 
ZZIP-1-312-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
-
ZZIP-1-313-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
-

Elective modules - ZiIP 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-314-n 14 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-315-n 14 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-316-n 14 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-317-n 14 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-318-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Efficiency of financial investment
14 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-319-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Reindustrialization
14 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne inżynierskie (1/4)

 
ZZIP-1-307-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-308-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-309-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-310-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-311-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 4, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-401-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-402-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-404-n 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-
ZZIP-1-405-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZIP-1-406-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+

Elective modules - ZiIP 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-408-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-409-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Human Resources Management
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne inżynierskie (2/4)

 
ZZIP-1-403-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-410-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-411-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-412-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-414-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 5, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-501-n 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 24 5
+
ZZIP-1-502-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-503-n 8 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZZIP-1-505-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-506-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-507-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective modules - ZiIP 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-508-n
The module has not been published by the person responsible for it.
AA_Elective module
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 10
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne inżynierskie (3/4)

 
ZZIP-1-504-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZIP-1-512-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZIP-1-513-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZIP-1-514-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZIP-1-516-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Semester 6, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-601-n 14 0 8 14 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
ZZIP-1-602-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
ZZIP-1-604-n 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
-
ZZIP-1-605-n 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 150 6
-

Elective modules - ZiIP 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-606-n
The module has not been published by the person responsible for it.
AA_Elective module
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 10
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne inżynierskie (4/4)

5
 
ZZIP-1-603-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5
+
ZZIP-1-609-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5
+
ZZIP-1-613-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5
+
ZZIP-1-614-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5
+
ZZIP-1-615-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5
+

Semester 7, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Grupa obieralna - praca dyplomowa VII semestr ZIP

 
ZZIP-1-715-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 375 15
-

Elective modules - ZiIP 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 10

10
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-701-n
The module has not been published by the person responsible for it.
AA_Elective module
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 56 10
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Grupa obieralna - bezpieczeństwo VII semestr ZIP

8
 
ZZIP-1-005-n
The module has not been published by the person responsible for it.
MSP management
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-016-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Wycena elastyczności decyzyjnej i analiza opcji rzeczowych
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-017-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-018-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-019-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-020-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-021-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Grupa obieralna - decyzje VI semestr ZIP

9
 
ZZIP-1-003-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-004-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-006-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-007-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-008-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-009-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-010-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-011-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-012-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-013-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-014-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-015-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Grupa obieralna - produkcja V semestr ZIP

12
 
ZZIP-1-001-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-002-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Grupa obieralna I - j. obcy VII semestr ZIP

5
 
ZZIP-1-022-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-023-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-024-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZIP-1-025-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Transport Management
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-