Semester 1, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-101-MK-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-102-MK-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-103-MK-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZP-2-104-MK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZP-2-105-MK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZP-2-106-MK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZP-2-107-MK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Semester 2, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-201-MK-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-202-MK-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-203-MK-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZP-2-204-MK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZP-2-205-MK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZP-2-206-MK-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZP-2-210-MK-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Jezyk obcy B2+ niestacjonarne

2
 
ZZP-2-207-MK-n 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZZP-2-208-MK-n 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZZP-2-209-MK-n 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
+

Semester 3, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-302-MK-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-303-MK-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-304-MK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZP-2-306-MK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZP-2-308-MK-n 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZP-2-301-MK-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Semester 4, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-402-MK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZP-2-401-MK-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-