Semester 1, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-101-ZF-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-102-ZF-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-103-ZF-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZP-2-104-ZF-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZP-2-105-ZF-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZP-2-106-ZF-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZP-2-107-ZF-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Semester 2, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-202-ZF-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-203-ZF-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-204-ZF-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZP-2-205-ZF-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZP-2-206-ZF-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZP-2-201-ZF-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZP-2-210-ZF-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Jezyk obcy B2+ niestacjonarne

2
 
ZZP-2-207-ZF-n 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZZP-2-208-ZF-n 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZZP-2-209-ZF-n 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
+

Semester 3, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-302-ZF-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-303-ZF-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-304-ZF-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZP-2-305-ZF-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZP-2-309-ZF-n 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZP-2-301-ZF-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-
ZZP-2-306-ZF-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZP-2-307-ZF-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Kulturowe uwarunkowania procesów organizacyjnych
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZP-2-308-ZF-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Semester 4, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-403-ZF-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZP-2-401-ZF-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZP-2-402-ZF-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Zarządzanie technologią
14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-