Semester 1, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-101-ZK-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-102-ZK-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-103-ZK-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZP-2-104-ZK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZP-2-105-ZK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZP-2-106-ZK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZP-2-107-ZK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Semester 2, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-202-ZK-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-203-ZK-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-204-ZK-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-
ZZP-2-205-ZK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZP-2-206-ZK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZP-2-210-ZK-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Jezyk obcy B2+ niestacjonarne

2
 
ZZP-2-207-ZK-n 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZZP-2-208-ZK-n 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZZP-2-209-ZK-n 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
+

Semester 3, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-302-ZK-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-303-ZK-n 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZP-2-304-ZK-n 8 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZP-2-306-ZK-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZP-2-307-ZK-n 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZP-2-301-ZK-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-

Semester 4, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 2 degree

 
ZZP-2-402-ZK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective modules - Z 2 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 5

5
 
Expand/collapse content
ZZP-2-401-ZK-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
-