Semester 1, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
RAR-2-101-ST-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
RAR-2-102-ST-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
RAR-2-103-ST-s 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 72 6
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 1

 
RAR-2-105-ST-s 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 2

 
RAR-2-106-ST-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 3

 
RAR-2-107-ST-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Moduł językowy - Język obcy 4 - Obieralny 2

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAR-2-108-ST-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
RAR-2-114-ST-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
RAR-2-115-ST-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Moduł specjalnościowy - Obieralny 1

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAR-2-104-ST-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
RAR-2-109-ST-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
RAR-2-110-ST-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
RAR-2-111-ST-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-

Semester 2, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
RAR-2-201-ST-s 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+
RAR-2-202-ST-s 16 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 44 5
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 4

 
RAR-2-203-ST-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 5

 
RAR-2-204-ST-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 6

 
RAR-2-205-ST-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 7

 
RAR-2-206-ST-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Moduł ekonomiczny - Obieralny 7

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAR-2-207-ST-s 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2
-
RAR-2-211-ST-s 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAR-2-213-ST-s 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduł specjalnościowy - Obieralny 4

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAR-2-208-ST-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
RAR-2-209-ST-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
RAR-2-210-ST-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
RAR-2-212-ST-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-

Semester 3, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
RAR-2-303-ST-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-

Moduł specjalnościowy - Praca dyplomowa magisterska - Obieralny 6

 
RAR-2-302-ST-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Moduł specjalnościowy - Seminarium dyplomowe - Obieralny 5

 
RAR-2-301-ST-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Moduł specjalnościowy - Obieralny 10

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAR-2-308-ST-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAR-2-312-ST-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduł specjalnościowy - Obieralny 8

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAR-2-306-ST-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAR-2-307-ST-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduł specjalnościowy - Obieralny 9

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAR-2-309-ST-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAR-2-310-ST-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-