Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki dekoracyjne w metaloplastyce
Course of study:
2016/2017
Code:
MEI-1-706-s
Faculty of:
Metals Engineering and Industrial Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Education in Technology and Computer Science
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kuźmiński Zbigniew (kuzminsk@metal.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kuźmiński Zbigniew (kuzminsk@metal.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student na bazie wiedzy o rozwoju tej dyscypliny na przestrzeni dziejów, zna potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu technik dekoracyjnych, a szczególnie adaptacji w dzialalnosci inżynierskiej techni nowej generacji. EI1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student potrafi realizować zadania zespołowe i współpracować w grupie wykonując część zadania. EI1A_K03 Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi opracować założenia procesu wytwarzania powłok dekoracyjnych obejmujące dobór surowców, koncepcję metody, opis techniki i technologii oraz dobór niezbędnych narzędzi i urządzeń. EI1A_U03 Presentation,
Report,
Execution of exercises
M_U002 Student umie wykorzystać nabytą wiedzę do oceny stosowanych technik dekoracyjnych w metaloplastyce i wskazania kierunków ich udoskonalenia. EI1A_U05 Report,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstawowych technik nakładania powłok dekoracyjnych na powierzchnię wyrobów jubilerskich, medalierskich oraz wyrobów wytwarzanych metodami kowalstwa artystycznego. EI1A_W03 Examination
M_W002 Student zna podstawowe techniki, technologie, urzadzenia i narzędzia stosowane w procesie wytwarzania artystycznych wyrobów metalowych. EI1A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student na bazie wiedzy o rozwoju tej dyscypliny na przestrzeni dziejów, zna potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu technik dekoracyjnych, a szczególnie adaptacji w dzialalnosci inżynierskiej techni nowej generacji. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi realizować zadania zespołowe i współpracować w grupie wykonując część zadania. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opracować założenia procesu wytwarzania powłok dekoracyjnych obejmujące dobór surowców, koncepcję metody, opis techniki i technologii oraz dobór niezbędnych narzędzi i urządzeń. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie wykorzystać nabytą wiedzę do oceny stosowanych technik dekoracyjnych w metaloplastyce i wskazania kierunków ich udoskonalenia. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstawowych technik nakładania powłok dekoracyjnych na powierzchnię wyrobów jubilerskich, medalierskich oraz wyrobów wytwarzanych metodami kowalstwa artystycznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe techniki, technologie, urzadzenia i narzędzia stosowane w procesie wytwarzania artystycznych wyrobów metalowych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wykłady

1. Stal, metale i metale szlachetne w metaloplastyce.
2. Techniki formowania dekoracyjnego.
3. Mechaniczne techniki dekoracyjne.
4. Warstwy powierzchniowe ochronne i dekoracyjne na wyrobach metalowych.
5. Przygotowanie powierzchni wyrobów z metali do nakładania powłok ochronnych i dekoracyjnych.
6. Dekoracyjne powłoki polimerowe – techniki mlarske i lakiernicze.
7. Techniki lakierowani i drukowania powierzchni metalowych w zdobnictwie.
8. Cynkowanie ogniowe wyrobow i elementów stalowych wykonanych technikami kowalstwa artystycznego.
9. Galwaniczne powłoki dekoracyjne.
10.Powłoki wielowarstwowe.
11.Artystyczne emaliowanie powierzchni wyrobów metalowych.
12.Oksydowanie metali.
13.Platerowanie w medalierstwie i produkcji monet.
14.Techniki dekoracyjne w metaloplastyce na przestrzeni dziejow rozwoju cywilizacji.

Laboratory classes:
Ćwiczenia

Oczyszczanie powierzchni wyrobów metalowych wybranymi metodami. Metalizacja powierzchni wyrobów jubilerskich. Techniki dekoracyjne powierzchni wyrobów wytwarzanych metodami kowalstwa artystycznego. Oksydowanie metali. Emaliowania wyrobów artystycznych. Platerowanie w medalierstwie. Artystyczna obróbka metalu techniką grawerowania, filigranu, inkrustacji, niello.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 130 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 3 h
Participation in lectures 28 h
Preparation for classes 35 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Participation in laboratory classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,6 oceny z zaliczenia plus 0,4 oceny z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Recommended literature and teaching resources:

1. Ares J.A. Metaloplastyka. Techniki formowania, kucia i spajania. Wyd. Arkady, Warszawa 2006 r.
2. Jopkiewicz M., Kubica J.: Metale szlachetne. Wyd. Libra, Warszawa 1983 r.
3. Socha J.: Podstawy elektrolitycznego osadzania metali. Wyd. Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 2001 r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None