Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field practice of fossil fuels end renewable energy
Course of study:
2016/2017
Code:
BEZ-1-411-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Luboń Wojciech (lubon@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Pełka Grzegorz (gpelka@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Semyrka Grażyna (gsemyrka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne EZ1A_K07, EZ1A_W10 Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji wykorzystujących paliwa kopalne EZ1A_U07 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Potrafi określić stopień oddziaływania instalacji wykorzystujących paliwa kopalne na środowisko naturalne EZ1A_W10 Report on completion of a practical placement
M_W002 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne EZ1A_W16 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji wykorzystujących paliwa kopalne - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi określić stopień oddziaływania instalacji wykorzystujących paliwa kopalne na środowisko naturalne - - - - - - + - - - -
M_W002 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa konwencjonalne - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Praktyka składa się z dwóch części: objazdowej oraz stacjonarnej. Część o charakterze objazdowym odbywa się na terenie Polski. W trakcie jej trwania student zapoznaje się z zasadą działania instalacji energetycznych wykorzystujących paliwa odnawialne i/lub kopalne. Student zapoznaje się z urządzeniami i technologiami pozyskiwania energii oraz sposobami ochrony środowiska w energetyce. Część o charakterze stacjonarnym odbywa się w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Podczas wizyty w Miękini student zapoznaje się w praktyce z urządzeniami i instalacjami OZE. Wykonuje podstawowe ćwiczenia pozwalające mu na poznanie zasady działania oraz efektywności pracy poszczególnych urządzeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in fieldworks 45 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdań

Prerequisites and additional requirements:

Ukończone moduły:
Przemysł energetyczny a ochrona środowiska
Termodynamika techniczna
Podstawy energetyki

Recommended literature and teaching resources:

1. M. Rubik, 2006, Pompy ciepła: poradnik,
2. W. Zalewski, 2001, Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne,
3. M. Zawadzki (red), 2003, Kolektory słoneczne, pompy ciepła – na tak,
4. Pluta Z.; Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2000,
5. Kaiser H.; Wykorzystanie energii słonecznej, AGH 1995,
6. Kotarska K. Kotarski Z.; Ogrzewanie energią słoneczną: systemy pasywne,
7. Pawlikowski W.- Elektrownie wiatrowe Know-how,
8. Pawlikowski W.– Wymogi techniczne, prawne i podatkowe dotyczące budowy i eksploatacji siłowni wiatrowych w warunkach polskich,
9. Rudnicki M.S. – Budowa małych elektrowni wiatrowych,
10. Soliński I.-Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej,
11. E. Głodek, 2007, Pozyskanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego,
12. W. Kordylewski, 2008, Spalanie i paliwa,
13. I. Jackowska, 2009, Biomasa jako źródło energii,
14. J. Frączek (red), 2010, Produkcja biomasy na cele energetyczne,
15. J. Frączek (red), 2010, Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne.

Informacje odnośnie odwiedzanych miejsc zostaną przekazane w formie elektronicznej przed objazdową częścią zajęć.
Instrukcje do ćwiczeń w Laboratorium w Miękini zostaną przekazane przed wykonywaniem ćwiczeń.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

• Górecki W., Hałaj E., Kotyza J., Sowiżdżał A., Luboń W., Pełka G., Woś D., Kaczmarczyk M., Hajto M., Kaczmarczyk M., Lachman P., Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: monografia, Kraków, 2015
• Górecki W., Kotyza J., Sowiżdżał A., Luboń W., Pełka G., Hałaj E., Kaczmarczyk M., Woś D., Hajto M., Kaczmarczyk M., Capik M., Poprawa P., Gołębiowska M., Zwiększanie energooszczędności i wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł kluczem do efektywnego wykorzystania energii: monografia, Kraków, 2015
• Luboń W., Pełka G., Marszałek K., Małek A., – Performance analysis of crystalline silicon and cigs phtotovoltaic modules in outdoor measurement. Materiały konferencyjne: II Międzynarodowa konferencja odnawialne źródła energii, 26-29.V. 2015 r. – Krynica
• Pełka G., Luboń W., Kotyza J., Design and development of portable, low-cost thermal response test device. Materiały konferencyjne: II Międzynarodowa konferencja odnawialne źródła energii, 26-29.V. 2015 r. – Krynica
• Kaczmarczyk K., Kaczmarczyk M., Pełka G., Luboń W., Będkowska A., Piechowicz Ł., Ciapała B., Blok M., Niska emisja od przyczyn występowania do sposobów eliminacji. Monografia pod redakcją naukową Michała Kaczmarczyka, Kraków, 2015.
• Kotyza J., Pełka G., Luboń W., Exploitation tests of borehole heat exchangers in the laboratory of renewable energy sources in Miekinia – Poland. World Geothermal Congress WGC 2015; 19-24 kwietnia 2015 Australia – Nowa Zelandia.

Additional information:

None