Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inżynieria elektryczna
Course of study:
2016/2017
Code:
BEZ-1-414-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Benesz Mariusz (mariusz.benesz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Benesz Mariusz (mariusz.benesz@agh.edu.pl)
Module summary

Przybliżenie zagadnień z zakresu analizy obwodów elektrycznych oraz zaznajomienie z metodyką pomiarową w układach prądu stałego i przemiennego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć modele elektryczne wybranych elementów systemu elektroenergetycznego EZ1A_U04, EZ1A_U07 Test
M_U002 Student ma umiejętności w zakresie doboru odpowiednich przyrządów i metod pomiarowych przy pomiarach wielkości elektrycznych EZ1A_U05, EZ1A_U12, EZ1A_U18 Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie analizy układów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego EZ1A_W06 Test
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie budowy podstawowych przetworników elektromechanicznych EZ1A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć modele elektryczne wybranych elementów systemu elektroenergetycznego + + + - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętności w zakresie doboru odpowiednich przyrządów i metod pomiarowych przy pomiarach wielkości elektrycznych + + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie analizy układów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego + + + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie budowy podstawowych przetworników elektromechanicznych + + + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Analiza obwodów elektrycznych (18 h)

  Definicja obwodu elektrycznego i jego parametrów, prawa Kirchhoffa, obwody prądu stałego i sinusoidalnego, metody analizy obwodów elektrycznych, wykresy wektorowe, modele rzeczywistych elementów systemu elektroenergetycznego.

 2. Metody pomiarów wielkości elektrycznych (3h)

  Omówienie pomiarów napięć, prądów, rezystancji, indukcyjności i pojemności wybranych rzeczywistych obiektów elektrycznych

Auditorium classes:

Student w trakcie ćwiczeń audytoryjnych dokonuje obliczeń związanych z analizą obwodów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego, parametrów schematów zastępczych elementów systemu elektroenergetycznego.

Laboratory classes:

Student w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych zapoznaje się z podstawowymi technikami pomiarowymi wybranych wielkości elektrycznych w obwodach prądu stałego i sinusoidalnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 21 h
Realization of independently performed tasks 29 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 40 h
Participation in auditorium classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia ważona ocen z: egzaminu, ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstaw fizyki

Recommended literature and teaching resources:
 1. Bolkowski S.: „Teoria obwodów elektrycznych”, Wydanie czwarte, WNT, Warszawa.
 2. Osiowski J., Szabatin J.: „Podstawy teorii obwodów” t. I – III”, WNT Warszawa.
 3. Osowski S. Siwek K., Śmiałek M., „ Teoria obwodów” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 4. Bolkowski S. i inni: „Teoria obwodów elektrycznych: zadania”, WNT, Warszawa 1998.
 5. Cichowska Z., Pasko M. , „ Zbiór zadań z teorii obwodów”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1996.
 6. Miga A., Wantuch A. „Zadania z elektrotechniki. Cz. 1, Obwody prądu stałego”, Wydawnictwa AGH, 2016.
 7. Zatorski A., Sroka R.: „Podstawy metrologii elektrycznej”. Kraków, Wydawnictwa AGH 2012.
 8. Zatorski A., Rozkrut A.: „Miernictwo elektryczne”. Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych. Skrypt AGH nr:1190/1990, 1334/1992, 1403/1994, 1585/1999.
 9. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: „Metrologia elektryczna”. Warszawa, WNT 2003.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Bąchorek W., BENESZ M. Influence of sectionalizing switches placement on the continuity of customers power supply. Materiały konferencyjne: Progress in Applied Electrical Engineering (Kościelisko, June 18–22, 2018).
 2. Bachorek W., BENESZ M., Makuch A. Analiza strat mocy czynnej wybranego fragmentu sieci rozdzielczej średniego napięcia w aspekcie wyboru metody estymacji obciążeń sieci.Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, ISSN 1897-0737.2018 iss. 94 Computer applications in electrical engineering 2018, s. 111–122.
 3. BENESZ M. Zastosowanie metod statystycznych do poprawy jakości dostawy energii elektrycznej. Rozprawy Doktorskie. Monografie. Wydawnictwa AGH, Kraków 2017. e-ISBN: 978-83-7464-991-9.
 4. Nowak W., Szpyra W., tarko R., Mariusz BENESZ. Obliczenia prądów płynących w uziemieniach słupów w czasie zwarć jednofazowych w liniach wysokiego napięcia. Przegląd Elektrotechniczny. ISSN 0033-2097. 2016 R. 92 nr 6, s. 203–206.
 5. Tarko R., BENESZ M. Nowak W., Szpyra W. Statystyczna analiza zakłóceń zwarciowych dla określenia przekroju żył powrotnych kabli średnich napięć. Przegląd Elektrotechniczny. ISSN 0033-2097. 2016 R. 92 nr 7, s. 186–189.
 6. Tarko R., Nowak W. BENESZ M. Analysis of disturbances in electric power systems caused by lightning discharges. Elektroenergetika 2013: proceedings of the 7-th international scientific symposium on Electrical power engineering : Stará Lesná, Slovak Republic, September 18–20, 2013. ISBN: 978-80-553-1441-9. — S. 421–424.
 7. BENESZ M., Tarko R. Wykorzystanie metod statystycznych do określenia optymalnego przekroju żyły powrotnej w sieciach kablowych średniego napięcia. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. ISSN 2353-1290. 2012 nr 31, s. 31–34.
 8. Tarko R., Nowak W., Szpyra W. BENESZ M., Makuch A. Ferrorezonans jako źródło zakłóceń i awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć. Aktualne Problemy w Elektroenergetyce: jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa: Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011. T. 4, Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne: elektrownie wiatrowe, urządzenia i sieci elektroenergetyczne.
 9. BENEsz M., Nowa W., Tarko R. Komputerowe modelowanie układów elektroenergetycznych dla symulacji efektów falowych spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. ISSN 2353-1290. 2008 nr 25, s. 17–20.
Additional information:

Brak