Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fizyka żeglowania
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-004-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Śniechowski Maciej (Maciej.Sniechowski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Śniechowski Maciej (Maciej.Sniechowski@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe prawa fizyki umożliwiające zastosowanie napędu wiatrowego FM2A_W02 Test results
M_W002 Student wie jak zoptymalizować siłę aerodynamiczną żagla, aby uzyskać maksymalną prędkość łodzi Test results
M_W003 Sydent potrafi prawidłowo opisać zjawiska zawiązane z falowaniem i żeglugą przy silnym wietrze. Test results
M_W004 Student zna podstawy budowy łodzi żaglowych, historię ich ewolucji i czynniki wpływające na własciwości na wodzie. Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe prawa fizyki umożliwiające zastosowanie napędu wiatrowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jak zoptymalizować siłę aerodynamiczną żagla, aby uzyskać maksymalną prędkość łodzi + - - - - - - - - - -
M_W003 Sydent potrafi prawidłowo opisać zjawiska zawiązane z falowaniem i żeglugą przy silnym wietrze. - - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna podstawy budowy łodzi żaglowych, historię ich ewolucji i czynniki wpływające na własciwości na wodzie. - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Fizyka Żeglowania

Wykład jest próbą przybliżenia słuchaczom podstawowych zagadnień i teorii fizycznych związanych z techniką żeglowania po wodzie i nie tylko. Elementarne pojęcia fizyki klasycznej takie jak prędkość, przyspieszenie, rozkład sił, momenty sił, bezwładność zasady dynamiki jak również podstawy mechaniki płynów (hydro i aerodynamiki) i fizyki powierzchni posłużą do opisu zachowania łodzi napędzanych wiatrem poddanych różnym warunkom fizycznym. Studentom zainteresowanym żeglarstwem wykład pokazuje wiele sposobów w jaki fizyka może być wykorzystana do lepszego zrozumienia zasady działania napędu wiatrowego, jednocześnie bardziej naukowe zrozumienie zachowania łodzi, wiatru i wody powinno wpłynąć na poprawę umiejętności żeglarskich w praktyce. Pozostali studenci mogą potraktować ten wykład jako ciekawy przykład zastosowania podstawowej wiedzy z fizyki klasycznej w praktyce, pamiętając jednocześnie ze opisywane zjawiska są bardzo podobne do tych, które występują w wielu dziedzinach życia np. lotnictwie czy sporcie. Wykład ma na celu popularyzowanie fizyki i przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków i wydziałów AGH.

Wykłady:
1. Wprowadzenie, trochę historii napędu wiatrowego.(2godz.)
2. Żeglowanie z wiatrem. Łatwizna? (2godz.)
3. “Kurs na wiatr” – o wiele trudniej. (2godz.)
4. “Zwrot przez kil” i momenty – czyli czemu łódź się wywraca? (2godz.)
5. Trochę fizyki żagla. (2godz.)
6. Dynamika płynów – (aerodynamika i hydrodynamika). (4godz.)
7. Fizyka powierzchni. (4godz.)
7. Żeglowanie i fale. (2godz.)
8. Wiatr i trochę meteorologii. (2godz.)
9. Strategia żeglowania. (2godz.)
10. Co dalej? perspektywy napędu żaglowego. (2godz.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 21 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecnosci 60% sprawdzian zaliczeniowy 40%

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowy kurs fizyki.

Recommended literature and teaching resources:

Physics of Sailing, John Kimball, CRC Press; 1 edition (December 22, 2009)

The Symmetry of Sailing: The Physics of Sailing for Yachtsman, Ross Garrett, Sheridan House (January 25, 1996)

Aero-Hydrodynamics and the Performance of Sailing Yachts: The Science Behind Sailboats and Their Design, Fabio Fossati, International Marine/Ragged Mountain Press; 1 edition (December 11, 2009)

The Physics of Sailing Explained, Bryon D. Anderson, Sheridan House (October 1, 2003)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wykład ma na celu popularyzowanie fizyki i przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków i wydziałów AGH.