Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sztuczne narządy
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-005-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Jung Aleksandra (Aleksandra.Jung@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Student będzie miał możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej funkcjonowania sztucznej nerki, sztucznej trzustki oraz systemów wspomagania układu krążenia i układu oddechowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie stałego pozyskiwania nowych wiadomości z dziedziny i potrzebę stałego dokształcania się w zakresie budowy i funkcji systemów wspomagania układu oddechowego, układu krążenia, trzustki i nerki. FM2A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi odnaleźć informacje niezbędne do opisu systemów wspomagania utraconych funkcji układu krążenia, układu oddychania, funkcji trzustki i nerki. FM2A_U01 Activity during classes
M_U002 Potrafi zaproponować dobór procedury wspomagającej w zależności od utraconych funkcji układu krążenia, układu oddychania, funkcji trzustki i nerki. FM2A_U08 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą podstaw fizycznych związanych z działaniem sztucznej nerki, sztucznej trzustki oraz systemów wspomagania układu krążenia i układu oddechowego. Zna zasady ich działania. FM2A_W02, FM2A_W03 Test
M_W002 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu metod wspomagania układu oddechowego, układu krążenia oraz systemów do zastępowania utraconych funkcji trzustki i nerki FM2A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie stałego pozyskiwania nowych wiadomości z dziedziny i potrzebę stałego dokształcania się w zakresie budowy i funkcji systemów wspomagania układu oddechowego, układu krążenia, trzustki i nerki. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi odnaleźć informacje niezbędne do opisu systemów wspomagania utraconych funkcji układu krążenia, układu oddychania, funkcji trzustki i nerki. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaproponować dobór procedury wspomagającej w zależności od utraconych funkcji układu krążenia, układu oddychania, funkcji trzustki i nerki. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą podstaw fizycznych związanych z działaniem sztucznej nerki, sztucznej trzustki oraz systemów wspomagania układu krążenia i układu oddechowego. Zna zasady ich działania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu metod wspomagania układu oddechowego, układu krążenia oraz systemów do zastępowania utraconych funkcji trzustki i nerki + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, osobą odpowiedzialną jest Dr hab. inż. prof. nadzw. Piotr Ładyżyński.

Cukrzyca, Biologiczne, Hybrydowe i Techniczne realizacje “Sztucznej Trzustki”:

 • Cukrzyca. Ogólna charakterystyka choroby.
 • Mechaniczna sztuczna trzustka. Ogólna charakterystyka rozwiązań działających w zamkniętej pętli układu sterowania
 • Mechaniczna sztuczna trzustka. System z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego (Pomiary glukozy, Transmisja i rejestracja danych, Opis kontroli glikemii, Algorytmy podawania insuliny, Metody podawania insuliny).
 • Biologiczna, hybrydowa i biochemiczna sztuczna trzustka. Ogólna charakterystyka.

Sztuczna wentylacja płuc:

 • Podstawowe zagadnienia inżynierii wspomagania oddychania
 • Podstawy fizjologiczne i fizyczne sztucznej wentylacji płuc
 • Modelowanie procesów sztucznej wentylacji płuc
 • Metody i aparatura do sztucznej wentylacji płuc

Układ krążenia. Modelowanie Układu Krążenia. Wspomaganie Pracy Serca i Układu Krążenia w sposób mechaniczny:

 • Podstawowe pojęcia związane z hemodynamiką układu krążenia
 • Urządzenia wspomagające pracę układu krążenia w sposób mechaniczny
 • Nieinwazyjne wspomaganie układu żylno-limfatycznego

Sztuczna nerka. Pozaustrojowe Oczyszczanie Krwi przy użyciu Technik Membranowych:

 • Techniki membranowe w medycynie. Rys historyczny. Ogólna charakterystyka rozwiązań. Konstrukcje filtrów.
 • Hemodializa (sztuczna nerka). Ogólna charakterystyka procesu. Przegląd rozwiązań
 • Opis teoretyczny transportu membranowego i układu pacjent-dializator.
 • Dializa otrzewnowa. Ogólna charakterystyka.
 • Separacja i frakcjonowanie osocza krwi. Ogólna charakterystyka procesów. Przegląd rozwiązań. Opis teoretyczny procesu frakcjonowania osocza krwi.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Examination or Final test 1 h
Preparation for classes 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium – 100%

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawy I-go stopnia

Recommended literature and teaching resources:

Andrzej Chwojnowski – Półprzepuszczalne membrany polisulfonowe –W IBIB 2011
Marek Darowski, Tadeusz Orłowski, Andrzej Weryński, Jan M. Wójcicki (red.), Sztuczne Narządy, tom 3 monografii „Biocybernetyka i Inżyniera Biomedyczna 2000” pod red. Macieja Nałęcza, Exit, 2001.
Piotr Ładyżyński. Efektywne metody i systemy monitorowania stanu pacjenta w leczeniu wybranych chorób przewlekłych, Prace IBIB, nr 70, Warszawa 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Przedmiot może być wybrany jako wykład obieralny przez studentów I stopnia, jeśli zostaną wolne miejsca i Prowadzący przedmiot wyrazi zgodę.