Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Trace Analysis
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-006-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Ostachowicz Beata (Beata.Ostachowicz@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Ostachowicz Beata (Beata.Ostachowicz@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 student zdaje sobie sprawę z wpływu właściwego przygotowania próbki na końcowy wynik analizy. FM2A_W10, FM2A_W06 Activity during classes
M_K002 student umie zweryfikować otrzymane wyniki FM2A_W01 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 student posiada wiedzą na temat podstawowych technik pobierania, przechowywania i przygotowania próbek do analizy śladowej FM2A_W06 Oral answer
M_W002 student potrafi zastosować procedury analityczne do wybranych materiałów biologicznych i środowiskowych FM2A_W01, FM2A_W13, FM2A_W06 Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 student zdaje sobie sprawę z wpływu właściwego przygotowania próbki na końcowy wynik analizy. + - - - - - - - - - -
M_K002 student umie zweryfikować otrzymane wyniki + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student posiada wiedzą na temat podstawowych technik pobierania, przechowywania i przygotowania próbek do analizy śladowej + - + - - - - - - - -
M_W002 student potrafi zastosować procedury analityczne do wybranych materiałów biologicznych i środowiskowych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pobieranie przechowywanie i przygotowanie do analizy próbek srodowiskowych i biologicznych o niskich stężeniach badanych pierwiastków.
2. Podstwowe metody wzbogacania śladów.
3. Sprzęt laboratoryjny stosowany w pracowni analiz śladowych.
4. Pierwiastki w srodowisku i biologii.
5. Podstawowe błedy w przygotowaniu próbek i ich wpływ na wyniki koncowe analiz.

Laboratory classes:
  1. oznaczanie śladowych zawartości metali w wodzie

    Zastosowanie zagęszczania śladów poprzez wytracanie z odczynnikiem kompleksującym.
    wykonanie kalibracji i pomiar próbki metoda EDXRF

  2. oznaczanie śladowych zawartości pierwiastków w dowolnym materiale środowiskowym lub biologicznym

    Wykorzystanie techniki TXRF do analizy materiału pochodzenia biologicznego z wykorzystaniem mineralizacji ciśnieniowej

Laboratory classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 5 h
Preparation for classes 25 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Participation in lectures 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z chemii

Recommended literature and teaching resources:

podręcznik chemii analitycznej, publikacje z zakresu przygotowania próbek do analizy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None