Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki membranowe
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-011-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Jung Aleksandra (Aleksandra.Jung@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Student będzie miał możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej budowy membran półprzepuszczalnych, materiałów membranowych oraz sposobów ich otrzymywania i zastosowań praktycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie stałego pozyskiwania nowych wiadomości z dziedziny badań membranowych, zdaje sobie sprawę z rozwoju dziedziny, rozumie potrzebę stałej weryfikacji wiedzy i rozumie odpowiedzialność inżyniera za proponowane i wprowadzane do praktyki rozwiązania techniczne. FM2A_K03, FM2A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi odnaleźć informacje niezbędne do doboru odpowiednich membran do założonych procesów, potrafi dokonać przydatności membran do kontaktu z żywą tkanką, do kontaktu z mikroorganizmami i do kontaktu z zanieczyszczeniami środowiska. FM2A_U01 Activity during classes
M_U002 Potrafi zaproponować dobór procesu i typy membran półprzepuszczalnych do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biomedycyny, biotechnologii i środowiska człowieka. FM2A_U08 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o budowie membran półprzepuszczalnych, materiałach membranowych oraz o sposobach otrzymywania membran półprzepuszczalnych. FM2A_W02, FM2A_W03 Test
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą praktycznego zastosowania membran półprzepuszczalnych w medycynie, biotechnologii i szeroko rozumianym otoczeniu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu życia populacji ludzkiej. FM2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie stałego pozyskiwania nowych wiadomości z dziedziny badań membranowych, zdaje sobie sprawę z rozwoju dziedziny, rozumie potrzebę stałej weryfikacji wiedzy i rozumie odpowiedzialność inżyniera za proponowane i wprowadzane do praktyki rozwiązania techniczne. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi odnaleźć informacje niezbędne do doboru odpowiednich membran do założonych procesów, potrafi dokonać przydatności membran do kontaktu z żywą tkanką, do kontaktu z mikroorganizmami i do kontaktu z zanieczyszczeniami środowiska. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaproponować dobór procesu i typy membran półprzepuszczalnych do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biomedycyny, biotechnologii i środowiska człowieka. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o budowie membran półprzepuszczalnych, materiałach membranowych oraz o sposobach otrzymywania membran półprzepuszczalnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą praktycznego zastosowania membran półprzepuszczalnych w medycynie, biotechnologii i szeroko rozumianym otoczeniu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu życia populacji ludzkiej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zajęcia są prowadzone przez dr hab. inż. prof. nadzw. Ludomirę Granicką, pracownika Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie.

Wprowadzenie. Co to są membrany półprzepuszczalne, budowa i materiały
membranotwócze – naturalne syntetyczne, nieorganiczne,
kompozytowe. Podstawy teoretyczne formowania membran (inwersie faz,
rozciąganie, trawienie). Otrzymywanie membran półprzepuszczalnych w
formie płaskiej, kapilarnej i rurowej. Membrany ciekłe i kompozytowe.

Wykonywanie modułów filtracyjnych i konstruowanie zestawów i instalacji
filtracyjnych, aspekty ekonomii, reutylizacja membran. Podstawy
teoretyczne procesów filtracyjnych. Procesy membranowe w medycynie i
farmacji. Procesy membranowe w biotechnologii i chemii.

Procesy membranowe w ochronie środowiska i uzdatnianiu wody. Szybkie metody analityczne, przykłady zastosowań, problemy ekonomiczne. Testy suche i półsuche budowa i otrzymywanie, membrany półprzepuszczalne w budowie suchych testów.

Zastosowanie suchych testów w medycynie i biologii. Nanomembrany dla celów biomedycznych, w tym dla celów terapii przeciwnowotworowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 27 h
Examination or Final test 1 h
Preparation for classes 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium – 100%

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawy I-go stopnia

Recommended literature and teaching resources:

• Anna Narębska (Ed.) – Membrany i membranowe techniki rozdziału – Wydawnictwa UMK, Toruń 1997
• Michał Bodzek, Jolanta Bohdziewicz, Krystyna Konieczny – Techniki membranowe w ochronie środowiska – WPŚl. Gliwice 1997
• Robert Rautenbach – Procesy membranowe – WNT Warszawa 1996
• Andrzej Chwojnowski – Półprzepuszczalne membrany polisulfonowe –W IBIB 2011

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Przedmiot może być wybrany jako wykład obieralny przez studentów I stopnia, jeśli zostaną wolne miejsca i Prowadzący przedmiot wyrazi zgodę.