Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wstęp do teorii gier
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-012-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof (kulakowski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof (kulakowski@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Wykład zaznajamia słuchaczy z podstawowymi pojęciami dotyczącymi teorii gier.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie złożoność procesu podejmowania decyzji w zespole Activity during classes
Skills
M_U002 Student potrafi przewidzieć konsekwencje racjonalnych strategii wybranych przez partnerów danego przedsięwzięcia FM2A_U15 Examination
Knowledge
M_W001 Student rozumie zagadnienia i problemy związane ze strategiami racjonalnego wyboru Examination
M_W002 Student zna pojęcia negocjacji, arbitrażu, obietnicy i groźby
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie złożoność procesu podejmowania decyzji w zespole + - - - - - - - - - -
Skills
M_U002 Student potrafi przewidzieć konsekwencje racjonalnych strategii wybranych przez partnerów danego przedsięwzięcia + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie zagadnienia i problemy związane ze strategiami racjonalnego wyboru + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna pojęcia negocjacji, arbitrażu, obietnicy i groźby + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Gra o sumie zerowej
Diagram przesuniec
Strategia dominujaca
Punkt rownowagi
Strategia minimax, maximin
Punkt siodlowy
Strategia mieszana
Obliczanie wyplaty w strategiach mieszanych
Strategia wyrownujaca
Interpretacja graficzna strategii mieszanej
Gra o sumie niezerowej
Wykorzystanie symetrii tabelki wyplat
Rozwiazywanie gier mxn. Podgry
Ocena uzytecznosci: bledy
Gra równoważna grze o sumie zerowej
Loteria von Neumanna-Morgensterna
Gry przeciw Naturze
Drzewka gry
Zbiór informacyjny
Metoda przycinania drzewka
Równowaga Nasha
Wielobok wyplat
Rozwiązanie paretooptymalne
Poziom bezpieczenstwa
Dylemat wieznia
Wet za wet
Kwestia pierwszenstwa
Deklaracje
Grozby
Obietnice
Zdobywanie wiarygodnosci
Strategia ewolucyjnie stabilna – przyklady
Obszar negocjacji
Rozwiazanie Nasha
Poziom bezpieczenstwa w grach 3-osobowych
Koalicje i wyplaty uboczne
Funkcja charakterystyczna
Superaddytywnosc i istotnosc
Gry strategicznie rownowazne
N-osobowy dylemat wieznia
Dominacja w grach N-osobowych, podzial i rdzen
Wartosc Shapleya i indeks sily Shapleya-Shubika
Gry proste, wlasciwe i mocne
Indeks Banzhafa
Strategia przyblizona
Gra o niepelnej informacji
Gry ewolucyjne

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Nota z egzaminu. Obecność na wykładach nie jest kontrolowana.

Prerequisites and additional requirements:

Matematyka na poziomie elementarnym

Recommended literature and teaching resources:

Ph. D. Straffin, Teoria gier, Scholar 1993

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

K. Malarz, K.Kułakowski, “Game of collusions”, Physica A 457 (2016) 377
P. Gawroński, K. Malarz, M. J. Krawczyk, J. Malinowski, A. Kupczak, W. Sikora, K.Kułakowski, J. Wąs, J. W. Kantelhardt, “Strategies in crowd and crowd Structure”, Acta Physica Polonica A 123 (2013) 522
K.Kułakowski, “The norm game – punishing enemies and not friends”, Journal of Economic Interaction and Coordination 4 (2009) 27
K.Kułakowski, P. Gawroński “To cooperate or to defect? Altruism and reputation”, Physica A 388 (2009) 3581

Additional information:

Przedmiot kończy się egzaminem. Zaległości można uzupełniać na konsultacjach w trakcie semestru.