Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Clinical Dosimetry
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-207-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Waligórski Michał (z5waligo@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Waligórski Michał (z5waligo@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności prowadzenia kontroli jakości w radioterapii. Student rozumie potrzebę współpracy fizyka i inżyniera medycznego z lekarzem w klinice onkologicznej FM2A_K08, FM2A_K03, FM2A_K04, FM2A_K07 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi wymienić aparaturę jaka jest stosowana w teleradioterapii i brachyterapii. FM2A_U07 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi wyjaśnić na czym polegają systemy planowania leczenia w tele- i brachyterapii FM2A_U07, FM2A_U17 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_U003 Student potrafi zdefiniować jednostki dozymetryczne, wymienić rodzaje detektorów wyjaśnić na czym polega dozymetria kalibracyjna pól promieniowania stosowanych w tele- i brachyterapii. FM2A_U07 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student zna biofizyczne podstawy współczesnych metod i technik radioterapii. FM2A_W02, FM2A_W11, FM2A_W10, FM2A_W04 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna typowe procedury radioterapii. FM2A_W13, FM2A_W04 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności prowadzenia kontroli jakości w radioterapii. Student rozumie potrzebę współpracy fizyka i inżyniera medycznego z lekarzem w klinice onkologicznej + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wymienić aparaturę jaka jest stosowana w teleradioterapii i brachyterapii. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyjaśnić na czym polegają systemy planowania leczenia w tele- i brachyterapii + - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zdefiniować jednostki dozymetryczne, wymienić rodzaje detektorów wyjaśnić na czym polega dozymetria kalibracyjna pól promieniowania stosowanych w tele- i brachyterapii. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna biofizyczne podstawy współczesnych metod i technik radioterapii. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna typowe procedury radioterapii. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Biofizyczne podstawy oraz współczesne metody i techniki radioterapii.
2. Typowe procedury radioterapii, aparatura stosowana w teleradioterapii i brachyterapii.
3. Dozymetria kliniczna: jednostki dozymetryczne, detektory, dozymetria kalibracyjna pól promieniowania stosowanych w tele- i brachyterapii.
4. Systemy planowania leczenia w teleradioterapii
5. Systemy planowania leczenia w brachyterapii
6. Kontrola jakości w radioterapii. Współpraca fizyka i inżyniera medycznego z lekarzem w klinice onkologicznej.
7. Nowe techniki radioterapii. Radioterapia hadronowa.
8. Egzamin

Laboratory classes:

1. Biofizyczne podstawy oraz współczesne metody i techniki radioterapii.
2. Typowe procedury radioterapii, aparatura stosowana w teleradioterapii i brachyterapii.
3. Dozymetria kliniczna: jednostki dozymetryczne, detektory, dozymetria kalibracyjna pól promieniowania stosowanych w tele- i brachyterapii.
4. Systemy planowania leczenia w teleradioterapii
5. Systemy planowania leczenia w brachyterapii
6. Kontrola jakości w radioterapii. Współpraca fizyka i inżyniera medycznego z lekarzem w klinice onkologicznej.
7. Nowe techniki radioterapii. Radioterapia hadronowa.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Participation in practical classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu (E) jest obliczana odpowiednio jako procent uzyskanych punktów i jest jednoznaczna z oceną końcową (OK):

OK = E
Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
  1. A. Gasińska : Biologiczne podstawy radioterapii. AGH OEN, Kraków 2001
  2. A.Z. Hrynkiewicz (redakcja): Człowiek i promieniowanie jonizujące. WN PWN Warszawa 2001
  3. A. Z. Hrynkiewicz i E. Rokita (redakcja): Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. ibid
  4. M. Nałęcz (redakcja): Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 –tom 9: Fizyka medyczna. AOW EXIT Warszawa 2002
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None