Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Radiobiologia i radioterapia
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-208-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Gliński Bogdan (z5glinsk@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Gliński Bogdan (z5glinsk@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie wpływ promieniowania jonizującego na pacjentów oraz personel medyczny i ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na życie i zdrowie pacjentów oraz personelu FM2A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student rozumie jaki wpływ na komórkę ma promieniowanie jonizujące. Potrafi wyjaśnić pojęcie śmierci komórki oraz zinterpretować krzywe przeżycia. FM2A_U03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi wyjaśnić na czym polegają procesy naprawy uszkodzeń popromiennych, zna cykl komórkowy i rozumie jego rolę w radio- i chemioterapii. FM2A_U03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat występowania i rozpoznawania nowotworów złośliwych. Student wie jakie są podstawowe metody leczenia nowotworów złośliwych, zna podstawowe założenia i techniki radioterapii. FM2A_W03, FM2A_W04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna podstawowe pojęcia stosowane w radiobiologii i radioterapii. FM2A_W15 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W003 Student zna testy prognostyczne stosowane w radioterapii nowotworów złośliwych. FM2A_W09 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie wpływ promieniowania jonizującego na pacjentów oraz personel medyczny i ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na życie i zdrowie pacjentów oraz personelu + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student rozumie jaki wpływ na komórkę ma promieniowanie jonizujące. Potrafi wyjaśnić pojęcie śmierci komórki oraz zinterpretować krzywe przeżycia. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyjaśnić na czym polegają procesy naprawy uszkodzeń popromiennych, zna cykl komórkowy i rozumie jego rolę w radio- i chemioterapii. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat występowania i rozpoznawania nowotworów złośliwych. Student wie jakie są podstawowe metody leczenia nowotworów złośliwych, zna podstawowe założenia i techniki radioterapii. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe pojęcia stosowane w radiobiologii i radioterapii. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna testy prognostyczne stosowane w radioterapii nowotworów złośliwych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Podstawowe wiadomości o występowaniu i rozpoznawaniu nowotworów złośliwych.
 2. Metody leczenia nowotworów złośliwych. Podstawowe założenia i techniki radioterapii.
 3. Pojęcie LPE. Wpływ promieniowania na komórkę. Pojęcie śmierci komórki. Krzywe przeżycia.
 4. Procesy naprawy uszkodzeń popromiennych. Cykl komórkowy i jego rola w radio- i chemioterapii. 5R radioterapii.
 5. Organizacja i promieniowrażliwość tkanek prawidłowych.
  Pojęcie względnej skuteczności biologicznej (WSB) i współczynnika wzmożenia tlenowego (WWT).
 6. Testy prognostyczne w radioterapii nowotworów złośliwych.
 7. Techniki leczenia napromienianiem najczęściej występujących nowotworów złośliwych
 8. Techniki konformacyjne leczenia nowotworów złośliwych. Perspektywy rozwoju radioterapii.
 9. Kolokwium zaliczeniowe

Laboratory classes:

 1. Podstawowe wiadomości o występowaniu i rozpoznawaniu nowotworów złośliwych.
 2. Metody leczenia nowotworów złośliwych. Podstawowe założenia i techniki radioterapii.
 3. Pojęcie LPE. Wpływ promieniowania na komórkę. Pojęcie śmierci komórki. Krzywe przeżycia.
 4. Procesy naprawy uszkodzeń popromiennych. Cykl komórkowy i jego rola w radio- i chemioterapii. 5R radioterapii.
 5. Organizacja i promieniowrażliwość tkanek prawidłowych.
  Pojęcie względnej skuteczności biologicznej (WSB) i współczynnika wzmożenia tlenowego (WWT).
 6. Testy prognostyczne w radioterapii nowotworów złośliwych.
 7. Techniki leczenia napromienianiem najczęściej występujących nowotworów złośliwych
 8. Techniki konformacyjne leczenia nowotworów złośliwych. Perspektywy rozwoju radioterapii.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 5 h
Participation in laboratory classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego (K) w ramach zajęć laboratoryjnych jest obliczana odpowiednio jako procent uzyskanych punktów i jest jednoznaczna z oceną końcową (OK).

OK = K
Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. A. Gasińska : Biologiczne podstawy radioterapii. AGH OEN, Kraków 2001
 2. A.Z. Hrynkiewicz (redakcja): Człowiek i promieniowanie jonizujące. WN PWN Warszawa 2001
 3. A. Z. Hrynkiewicz i E. Rokita (redakcja): Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. ibid
 4. M. Nałęcz (redakcja): Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 –tom 9: Fizyka medyczna. AOW EXIT Warszawa 2002
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None