Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Master's thesis
Course of study:
2016/2017
Code:
JFM-2-301-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej FM2A_K02 Diploma thesis preparation,
Execution of a project
M_K002 Student potrafi pracować pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów FM2A_K06, FM2A_K07 Diploma thesis preparation,
Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować krótką pracę monograficzną bądź dokumentację techniczną projektu inżynierskiego FM2A_U19 Review of a thesis,
Diploma thesis preparation
M_U002 Student potrafi korzystać z naukowych baz danych FM2A_U01 Review of a thesis,
Diploma thesis preparation
M_U003 Student potrafi dobrać materiały źródłowe do przeglądowej, wstępnej części pracy i poprawnie zacytować je w pracy FM2A_U02 Review of a thesis,
Diploma thesis preparation
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy magisterska FM2A_W01 Examination,
Review of a thesis,
Diploma thesis preparation
M_W002 Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich FM2A_W18 Review of a thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować krótką pracę monograficzną bądź dokumentację techniczną projektu inżynierskiego - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z naukowych baz danych - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dobrać materiały źródłowe do przeglądowej, wstępnej części pracy i poprawnie zacytować je w pracy - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy magisterska - - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

  • Omówienie realizacji pracy z opiekunem
  • Zebranie i opracowanie literatury związanej z tematem pracy
  • Studia literaturowe / uczestnictwo w eksperymentach / tworzenie oprogramowania niezbędnego do przygotowania pracy
  • Opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków
  • Opracowanie redakcyjne pracy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 500 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Participation in project classes 100 h
Contact hours 100 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 150 h
Completion of a project 150 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odzwierciedla tempo i nakład pracy przy przygotowaniu pracy dyplomowej.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
  • Leslie Lamport, LaTeX: A Document Preparation System (2nd edition), Addison-Wesley Professional, 1994
  • Literatura zalecana przez opiekuna pracy
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None