Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy informatyki
Course of study:
2016/2017
Code:
JFT-1-101-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wawszczak Roman (wawszczak@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wawszczak Roman (wawszczak@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student umie wykonywać podstawowe operacje w systemie operacyjnym Windows i Linux. Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi opracować algorytm rozwiązania prostych zadań programistycznych. FT1A_U05, FT1A_U11, FT1A_U08 Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi korzystać w sposób bezpieczny z zasobów Internetu. FT1A_U02 Test,
Execution of laboratory classes
M_U004 Student potrafi przygotować tekst naukowy oraz prezentację z wykorzystaniem Latexa oraz Gnuplota. FT1A_U01 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student wie z jakich elementów zbudowany jest komputer oraz ma podstawową wiedzę o systemach operacyjnych. FT1A_W02 Activity during classes
M_W002 Student wie w jaki sposób w komputerze wykonywane są obliczenia. FT1A_W02 Activity during classes,
Test
M_W003 Student zna podstawowe zasady konstruowania algorytmów. FT1A_W04 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student umie wykonywać podstawowe operacje w systemie operacyjnym Windows i Linux. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować algorytm rozwiązania prostych zadań programistycznych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzystać w sposób bezpieczny z zasobów Internetu. - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi przygotować tekst naukowy oraz prezentację z wykorzystaniem Latexa oraz Gnuplota. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student wie z jakich elementów zbudowany jest komputer oraz ma podstawową wiedzę o systemach operacyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student wie w jaki sposób w komputerze wykonywane są obliczenia. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe zasady konstruowania algorytmów. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Systemy operacyjne

  • Windows – instalacja i odzyskiwanie systemu, najważniejsze problemy konfiguracyjne, system plików, procesy, kluczowe foldery, tworzenie kopii zapasowych, rejestr systemowy, dziennik zdarzeń
  • Linux – dystrybucje, instalacja, system plików, procesy, pliki konfiguracyjne, podstawy administracji systemu, konfiguracja środowiska graficznego, wykorzystywanie ratunkowej dystrybucji do odzyskiwania systemu
  • dwa systemy operacyjne na jednym komputerze

 2. Arytmetyka binarna

  • liczby całkowite
  • liczby zmiennoprzecinkowe

 3. Algorytmika

  • struktury danych
  • instrukcje sterujące
  • sposoby zapisu algorytmów
  • tworzenie i analiza algorytmu

 4. Edycja tekstu naukowego

  • edytor vi
  • Latex
  • Gnuplot

 5. Komputer od środka

  • elementy składowe komputera i ich funkcje
  • jak złożyć optymalny komputer

 6. Linux w praktyce

  • podstawowe polecenia użytkownika: zarządzanie plikami, określanie ich atrybutów, archiwizacja
  • język Bash

Laboratory classes:
 1. Edycja tekstu naukowego

  • Student potrafi przygotować poprawny wykres z wykorzystaniem programu Gnuplot
  • Student umie dofitować krzywą o zadanym równaniu do danych z pliku
  • Student potrafi wygenerować dokument z wykorzystaniem Latexa
  • Student potrafi przygotować prezentacje z wykorzystaniem Latexa

 2. Systemy operacyjne

  • Student potrafi wskazać najważniejsze pliki konfiguracyjne systemów Windows i Linux
  • Student umie tworzyć kopie zapasowe pracując w systemie operacyjnym Windows i Linux korzystając ze standardowych narzędzi
  • Student potrafi zamontować partycję z różnymi systemami plików na nośniku zewnętrznym
  • Student potrafi skonfigurować menadżer bootowania GRUB

 3. Arytmetyka binarna

  • Student potrafi zapisać liczbę całkowitą i zmiennoprzecinkową w systemie binarnym
  • Student umie wykonywać podstawowe operacje matematyczne na liczbach w systemie binarnym
  • Student potrafi wytłumaczyć różnice pomiędzy obliczeniami wykonywanymi na liczbach całkowitych i zmiennoprzecinkowych

 4. Algorytmika

  • Student potrafi zanalizować algorytm zapisany w pseudokodzie
  • Student potrafi zanalizować proste zadania programistyczne i przedstawić je za pomocą schematu blokowego oraz pseudokodu
  • Student potrafi zapiać algorytm w postaci iteracyjnej i/lub rekurencyjnej

 5. Linux

  • Student potrafi korzystając z linii poleceń systemu Linux, tworzyć i zarządzać katalogami
  • Student umie korzystając z linii poleń nadać atrybuty plikom
  • Student potrafi napisać skrypt w języku Bash

 6. Internet

  • Student umie korzystać w bezpieczny sposób z Internetu
  • Student potrafi wykorzystać bezpieczne protokoły komunikacyjne, także do tunelowania
  • Student potrafi skonfigurować komputer osobisty do korzystania z wybranego serwera pośredniczącego (proxy)
  • Student potrafi skonfigurować urządzenie mobilne do korzystania z bezpiecznego połączenia w bezprzewodowej sieci AGH
  • Student umie skonfigurować bezpieczną domową sieć bezprzewodową przy użyciu routera

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 16 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Participation in laboratory classes 44 h
Preparation for classes 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Każde zajęcia rozpoczynają się krótką kartkówka z materiału wcześniejszego, za które można uzyskać 40% punktów. Pozostałe 60% punktów można uzyskać za wykonanie poszczególnych ćwiczeń. Ocena końcowa będzie ustalana zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w regulaminie AGH, przyporządkowującą procent opanowania materiału konkretnej ocenie (Par.13, pkt.1).

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem

Recommended literature and teaching resources:
 1. J.Glenn Brookshear, „Informatyka w ogólnym zarysie”, ISBN: 83-204-2798-3
 2. C.Newham, B.Rosenblatt, „Bash. Wprowadzenie”, ISBN: 83-246-0047-7
 3. A.Diller, „Latex wiersz po wierszu”, ISBN: 83-7197-341-1
 4. http://www.gnuplot.info/documentation.html
 5. T.H.Cormen , Ch.E.Leiserson, R.L.Rivest, C.Stein, „Wprowadzenie do algorytm”, ISBN: 978-83-204-3328-9
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None