Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
B.Sc. Thesis
Course of study:
2016/2017
Code:
JFT-1-702-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Technical Physics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary
Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej FT1A_K01 Review of a thesis
M_K002 Student potrafi pracować pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów FT1A_K09 Engineering project
M_K003 Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich FT1A_K03 Review of a thesis
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować krótką pracę monograficzną bądź dokumentację techniczną projektu inżynierskiego FT1A_U04, FT1A_U09 Engineering project,
Review of a thesis
M_U002 Student potrafi korzystać z naukowych baz danych FT1A_U02 Engineering project,
Review of a thesis
M_U003 Student potrafi dobrać materiały źródłowe do przeglądowej, wstępnej części pracy i poprawnie zacytować je w pracy FT1A_U02 Engineering project,
Review of a thesis
M_U004 Student potrafi swobodnie posługiwać się wybranym systemem komputerowego składu tekstów FT1A_U09 Engineering project,
Review of a thesis
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy inżynierskiej FT1A_W02, FT1A_W03, FT1A_W05, FT1A_W01 Examination,
Engineering project,
Review of a thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować pod kierunkiem doświadczonego opiekuna i dotrzymywać wyznaczonych przez niego terminów - - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować krótką pracę monograficzną bądź dokumentację techniczną projektu inżynierskiego - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z naukowych baz danych - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dobrać materiały źródłowe do przeglądowej, wstępnej części pracy i poprawnie zacytować je w pracy - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi swobodnie posługiwać się wybranym systemem komputerowego składu tekstów - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy inżynierskiej - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

  • Omówienie realizacji pracy z opiekunem
  • Zebranie i opracowanie literatury związanej z tematem pracy
  • Studia literaturowe / uczestnictwo w eksperymentach / tworzenie oprogramowania niezbędnego do przygotowania pracy
  • Opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków
  • Opracowanie redakcyjne pracy

Uzyskane efekty kształcenia: zgodnie z macierzą EK.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 720 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Completion of a project 345 h
Diploma thesis preparation 375 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa się ocenie z ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie 6. semestrów studiów 1. stopnia na kierunku Fizyka Techniczna

Recommended literature and teaching resources:

Leslie Lamport, LaTeX: A Document Preparation System (2nd edition), Addison-Wesley Professional, 1994

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None